pouk  
 
 
 
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Obvestila  
Obvestila

Obvestilo o sprejemu vlog za uporabo prostorov zavoda za šolsko leto 2019/20 - 9. 5. 2019


Obveščamo vas, da smo začeli zbirati vloge za uporabo prostorov zavoda za šolsko leto 2019/20. Zbirali jih bomo do 20. 6. 2019 oz. do polne zasedenosti.

Vlogo (Vloga za uporabo telovadnice in pripadajočih prostorov ali Vloga za uporabo drugih prostorov zavoda) je na voljo na spletni strani http://www.os-naklo.si/sola.php?f=dokumenti (rubrika Dokumenti – Obrazci in vloge). Tako telovadnico kot večnamensko dvorano je v Naklem je možno najeti od 14.30 do 22. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 9.00 do 22.00 ure. Lahko najamete celotno telovadnico, ozki ali široki del, ob koncu tedna pa le celotno telovadnico. V vrtcu Mlinček je najem možen od 17.00 naprej od ponedeljka do petka.

Podpisane in z žigom opremljene vloge lahko pošljete po navadni pošti, prinesete osebno ali odčitane pošljete po e-pošti na naslov tajnistvo@os-naklo.si

Z zgodnjim zbiranjem prijav želimo že julija pripraviti urnik in vam omogočiti, da informacijo o možnostih koriščenja prostorov izveste čim prej.

Podpis pogodbe in prevzem ključev, ki sta pogoj za začetek uporabe prostorov, bomo izvedli od 31. 8. do 16. 9. 2019.

Lep pozdrav

mag. Tatjana Lotrič Komac

pomočnica ravnatelja

Vsa obvestila ...

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec