pouk  
 
 
 
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Obvestila  
Obvestila

Vpis v vrtec za šolsko leto 2021/2022 - 11. 2. 2021

Spoštovani starši.

Javni vpis novincev v vrtec za naslednje šolsko leto bo potekal od 1. do 5. marca 2021.

V tem času je potrebno oddati VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC za šolsko leto 2021/2022 (v prilogi).

Več informacij si preberite v prilogi, kjer objavljamo RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 za sprejem s 1. 9. 2021 (v prilogi).

Zaradi epidemiološke situacije v letošnjem letu ne bomo organizirali dneva odprtih vrat na način, kot ga poznamo, ampak bomo na drugačen način predstavili utrip našega vrtca.

PRIJAZNO VABLJENI!

 

___________________________________________________________________________

Več informacij glede vpisa si lahko preberete tudi na levi strani spletne strani vrtca (zavihek VPIS V VRTEC).

Starši boste obvestilo o sprejemu otroka v vrtec ali o uvrstitvi otroka na čakalni seznam dobili po pošti najkasneje do konca aprila.

Seznam sprejetih in čakalni seznam bo objavljen tudi na oglasni deski vrtca in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro, ki jo boste prejeli z obvestilom.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

NOVOSTI!

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Sofinanciranje plačil staršev za vrtec, Zakon o vrtcih (ZVrt)

S 1. septembrom 2021 so starši oproščeni plačila vrtca za:

- mlajšega otroka, če imajo hkrati vključena v vrtec dva otroka;

- tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

DODATNA POJASNILA

Za dodatne informacije glede vpisa se lahko posvetujete s svetovalno delavko in pomočnico ravnatelja mag. Gabrijelo Masten, na telefonski številki 04 277 01 06 ali po e-pošti gabrijela.masten@os-naklo.si.

 

 

 

 

 

Priloga 0:

Priloga 0:

Vsa obvestila ...

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec