dejavnosti
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Knjižnica  
Knjižnica

Knjižničarka: Kristina Valant
tel.: 04/277 01 18

Urnik knjižnice na centralni šoli:

ponedeljek: 7.30―15.45 (PS); 7.30―12.55, 14.50―15.45 (RS)
torek: 8.00―14.15
sreda: 7.30―14.15
četrtek: 7.30―14.15
petek: 7.30―13.45
malica: 11.30―12.00

Obisk knjižnice med glavnim odmorom (11.00–11.20):
ponedeljek, torek, sreda, četrtek, 2.–9. razred
petek: 1. razred

Urnik knjižnic na podružničnih šolah:

Duplje: sreda: 7.30–8.15
           četrtek: 12.05–12.55

Podbrezje: ponedeljek: 12.55–13.40
                četrtek: 7.30–8.15

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Namenjena je učencem, učiteljem in drugim delavcem šole. 

V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja vzgojno-izobraževalno delo v okviru izvajanja knjižnično informacijskega znanja. Imamo tudi učbeniški sklad, ki učencem omogoča izposojanje predpisanih učbenikov. Pred koncem šolskega leta so učenci in njihovi starši seznanjeni s seznamom potrebnega gradiva za naslednje šolsko leto. V začetku šolskega leta pa učenci učbenike iz učbeniškega sklada prejmejo v šoli.

Na centralni šoli vas bo v knjižnici pričakala knjižničarka Kristina Valant, ki vam bo tudi pomagala izbrati in najti pravo knjigo. Starši se lahko nanjo obrnete v zvezi z izposojo gradiva, bralno značko, učbeniškim skladom ...
Na podružničnih šolah v Dupljah in Podbrezjah bodo knjižničarki Kristini pomagale razredne učiteljice.

Učenci od 6. do 9. razreda v knjižnici opravljajo Prešernovo bralno značko. Celo šolsko leto berejo knjige po lastni izbiri, potem se o prebranem pogovarjajo. Na koncu šolskega leta pa sledi slovesen zaključek, ko nas obišče kakšen zanimiv gost.

    Preklic soglasja za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada  
    Soglasje za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada  
    Navodila uporabnikom učbeniškega sklada  
    Seznam učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 2018/19  
    Prešernova bralna značka  
    UDK - univerzalna decimalna klasifikacija  
    Navajanje literature  
    Knjižnični red in pravila uporabe tablic  
V prilogi je naveden knjižnični red (članstvo, izposoja, zamudnina, bonton...) ter pravila pri uporabi računalnika v knjižnici.
    Priporočene knjige za otroke in mladino  
    Digitalna knjižnica Slovenije  
 
OŠ Naklo, 2008