Nina Marjanovič
Poučujem gospodinjstvo v 6. razredu in vodim izbirni predmet SPH - sodobna priprava hrane.

e-pošta:

nina.marjanovic@os-naklo.si
Dostopnost