l

31. maja, 2024

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo začeli zbirati vloge za uporabo prostorov zavoda za šolsko leto 2024/25. Zbirali jih bomo do 24. 6. 2024 oz. do polne zasedenosti.

Vlogo (Vloga za uporabo telovadnice in pripadajočih prostorov ali Vloga za uporabo drugih prostorov zavoda) je na voljo na spletni strani www.os-naklo.si/dokumenti (rubrika Dokumenti – Obrazci in vloge). Tako telovadnico kot večnamensko dvorano je v Naklem je možno najeti od 15.00 do 22. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 9.00 do 22.00 ure. Lahko najamete celotno telovadnico, ozki ali široki del, ob koncu tedna pa le celotno telovadnico. V vrtcu Mlinček je najem možen ob 17.00 naprej, od ponedeljka do petka.

Cenik, objavljen na spletni strani, se lahko do pričetka uporabe prostorov spremeni.

Podpisane in z žigom opremljene vloge lahko pošljete po navadni pošti, prinesete osebno ali odčitane pošljete po e-pošti na naslov tajnistvo@os-naklo.si

Z zgodnjim zbiranjem prijav želimo že julija pripraviti urnik in vam omogočiti, da informacijo o možnostih koriščenja prostorov izveste čim prej.

Podpis pogodbe in prevzem ključev, ki sta pogoj za začetek uporabe prostorov, bomo izvedli od 28. 8. do 13. 9. 2024.

Lep pozdrav

mag. Tatjana Lotrič Komac

pomočnica ravnatelja

Zadnja obvestila:

Dostopnost