Obvestilo o sprejemu vlog za uporabo prostorov zavoda za šolsko leto 2022/23

l

31. maja, 2022

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo začeli zbirati vloge za uporabo prostorov zavoda za šolsko leto 2022/23. Zbirali jih bomo do 24. 6. 2022 oz. do polne zasedenosti.

https://www.os-naklo.si/dokumenti/Vlogo (Vloga za uporabo telovadnice in pripadajočih prostorov ali Vloga za uporabo drugih prostorov zavoda) je na voljo na spletni strani www.os-naklo.si/dokumenti (rubrika Dokumenti – Obrazci in vloge). Tako telovadnico kot večnamensko dvorano je v Naklem je možno najeti od 14.30 do 22. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 9.00 do 22.00 ure. Lahko najamete celotno telovadnico, ozki ali široki del, ob koncu tedna pa le celotno telovadnico. V vrtcu Mlinček je najem možen ob 17.00 naprej od ponedeljka do petka.

Cenik, objavljen na spletni strani, se lahko do pričetka uporabe prostorov spremeni.

Podpisane in z žigom opremljene vloge lahko pošljete po navadni pošti, prinesete osebno ali odčitane pošljete po e-pošti na naslov tajnistvo@os-naklo.si

Z zgodnjim zbiranjem prijav želimo že julija pripraviti urnik in vam omogočiti, da informacijo o možnostih koriščenja prostorov izveste čim prej.

Podpis pogodbe in prevzem ključev, ki sta pogoj za začetek uporabe prostorov, bomo izvedli od 30. 8. do 16. 9. 2022.

Lep pozdrav

mag. Tatjana Lotrič Komac, pomočnica ravnatelja

Zadnja obvestila:

Prevzem spričeval

Spoštovani, obveščamo vas, da je prevzel spričeval možen do četrtka, 30. 6. do 11. ure pri...

Dostopnost