Mateja Jarc
Sem razredničarka učencem 3. razreda Podružnične šole Podbrezje in vodja šole. Ob ponedeljkih in torkih sem učiteljica v OPB v Podbrezjah.

e-pošta:

mateja.jarc@os-naklo.si
Dostopnost