Spoštovani starši!

Vlada RS je dne, 28. 3. 2021, zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. V času od 1. do 9. 4. bomo pouk ponovno izvajali na daljavo. Večinoma bo v vseh oddelkih potekal po otrokovem urniku. Izvajali ga bomo enako kot v jesenskem času, in sicer preko rabe skupnih dokumentov (Drive) v prvih letnikih in prek spletnih učilnic pri starejših učencih, kamor bodo učitelji odlagali gradivo in pouk praviloma izpeljali v živo preko videokonferenčnega okolja Zoom (pri najmlajših tudi Skype). Za pouk smo izposodili 48 računalnikov.Organizirali smo nujno varstvo za nekaj otrok prve triade, in sicer v Podbrezjah in Dupljah. Za prehrano teh otrok bo poskrbljeno. Hrano bomo zagotavljali iz kuhinje vrtca Mlinček. Dostavljal jo bo hišnik. Tudi tisti, ki boste hrano prevzemali sami, jo prevzemate pred vrtcem Mlinček. Prevzem bo možen med 11.30 in 12.30. Prijave na prehrano sprejemamo na elektronskem naslovu prehrana@os-naklo.si in preko telefona 04 277 01 27.Prosim vas, da pri delu na daljavo sodelujete po vaših zmožnostih in otrokom nudite pomoč in spodbudo.Potrudili se bomo, da bodo učenci v dani situaciji pridobili čim več znanja. Verjamemo, da je ukrep res začasen in da se po omenjenem datumu spet srečamo v šoli. Tudi učitelji si zelo želimo, da bi svoje delo opravljali v šoli.

Dostopnost